Baggrund1. Der kommer mere bio-aske

• Mere bio-brændsel i kraftværker og kraftvarmeværker
• Herved reduceres brugen af fossilt brændstof
• 50.000 t aske i 2010 stiger til 70.000 t aske i 2020
• Bio-brændsel er fortrinsvis træ og halm

2. Bio-aske er værdifuld plantenæring

• Tilfører vigtige næringsstoffer: mindst 5% K, 2% Mg, 1% P
• Øger jordens pH-værdi: oxider/hydroxider/karbonater, 15-20% Ca
• 70.000 t bio-aske indeholder således mindst 3.500 t K
Fx tilføres hvede 45 kg K/ha. Dette mængde svarer til, at asken kan
dække kaliumbehovet (45 kg K/ha) på 80.000 ha eller 10% af arealet
med hvede i Danmark

3. Bio-aske regnes som et affaldsprodukt

• Cadmium (5-60 µg Cd/g aske) gør bio-aske til affaldsprodukt
• Tilbageføring til jorden er kun tilladt i begrænsede mængder
• 3 t/ha tre gange i løbet af 75 år til skov (Miljøstyrelsen, 2008)

4. Vi tror, at man kan tilbageføre mere bio-aske sikkert

Hovedhypotese
Der er tilfælde, hvor mere aske kan tilføres end i øjeblikket tilladt
– ingen giftige effekter af cadmium
– ingen bio-akkumulering og eksport af cadmium
– ingen negative påvirkninger af økosystemet

Fotos: Simon Skov