Delprojekter1. Tungmetaller i bio-aske og i miljøet

Kontakt Mads F. Hovmand
• Database på eksisterende tungmetal-analyser
• Tungmetalanalyse på jorder og organismer
• Variabilitet i resultaterne af tungmetalanalyser i bio-aske

2. Feltforsøg, formulering af askeprodukter

Kontakt Morten Ingerslev
• Etablering af feltforsøg
• Prøvetagning og analyse i feltforsøg
• Metalmobilitet og -absorbtion i jord; modelforsøg
• Tungmetal udvaskning

3. Økotoksikologi

Kontakt Flemming Ekelund
• Litteratursyntese
• Økotoksikologiske undersøgelser af protozoer
• Økotoksikologiske undersøgelser af jordbundsdyr
• Dosis-response for aske effekter på svampevækst
• PIXE-analyse af cadmium i mycorrhiza rodsystemer
• Plantespiring og -vækst ved asketilsætninng

4. Bioakkumulering

Kontakt Regin Rønn
• Analyse af fødekædestruktur under indflydelse af aske
• Mesokosme forsøg om forholdet mellem akkumulering af cadmium og 15N signature i jordbundsorganismer
13C status i hyfer af saprotrofe- og mycorrhizasvampei og i rødder
• Cadmium koncentration i organismer i feltforsøgene
• Bio-akkumulering af cadmium i organismer til vurdering af risiko for eksport af tungmetaller

5. Økosystem service

Kontakt Carsten Suhr Jacobsen
• Litter fælder og rodvækst-net
• Måling af litterfald og rodproduktion gennem to sæsoner
• Måling af lignocellulytisk enzymaktivitet i jord tilsat aske
• Kulstofophobning
• Produktion af drivhusgasser
• Estimering af cadmium eksport til fugle og pattedyr baseret på bio-akkumulering

6. Koordinering

Kontakt Søren Christensen
• Startmøde
• Styregruppemøder
• Følgegruppemøder
• Projektworkshops
• Afslutningskonference
• Sammenstilling af resultater fra projektets forskellige dele