LinksAshes from danish energy plants, chemical composition

Download Excel-dokument

Ashes used in laboratory work in the ASHBACK project duing 2013

Download Excel-dokument

Bioaske

Recirkulering af næringsstoffer fra biobrændsel
Skov & Landskab, Københavns Universitet
www.bioaske.dk