PartnereProjektgruppe
KU-BIO, Terrestrisk Økologi
KU-Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov og Landskab
Aarhus Universitet, Biosciences
DTU Environmental Management
GEUS Geokemisk Laboratorium

Samarbejdspartnere
Lunds Universitet, Mikrobiel Økologi
Helsinki Universitet, Environmental Science

Sponsorer

Det Strategiske Forskningsråd;
Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
20.400 tkr.
Hede Danmark, Dalgas Group711 tkr.
Assens Fjernvarme A.m.b.a.10 tkr.
Projekt i alt28.200 tkr.