Tidsplan   
2013
2014
2015
2016
2017
   
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
  Tungmetalanalyse i aske, i miljøet og i organismerne
1-1
  Kvalitetskontrolleret database                                        
1-2
  Analyse af aske fra stort kraftværk                                        
1-3
  Tungmetal i organismer og i jord                                        
2
  Feltforsøg, formulering af askeprodukter
2-1
  Etablering af feltforsøg                                        
2-2
  Prøvetagning og asnalyse i feltforsøg                                        
2-3
  Formulering af forbedrede asker                                        
2-4
  Modelforsøg                                        
3
  Øko-toksikologi
3-1
  Review om askes øko-toksikologi                                        
3-2
  Protozoer                                        
3-3
  Jordbundsdyr                                        
3-4
  Svampevækst, acetat-ergosterol                                        
3-5
  Plantespiring og -vækst                                        
3-6
  Øko-toksiologi af forbedrede asker                                        
4
  Bioakkumulering og eksport af cadmium
4-1
  Askeeffekter på fødenettet                                        
4-2
  Cadmium akkumulering, fødenet-kompleksitet                                        
4-3
  Cadmium akkumulering og 15N i jordbundsdyr                                        
4-4
  Cadmium akkumulering i svampe                                        
4-5
  Cadmium akkumulering og eksport                                        
5
  Økosystem service
5-1
  Kulstof-ophobning                                        
5-2
  Drivhusgasser                                        
5-3
  Naturkvalitet                                        
6
  Koordinering
6-1
  Startmøde                                        
6-2
  Styregruppemøder                                        
6-3
  Følgegruppemøder                                        
6-4
  Projekt workshops                                        
6-5
  Afsluttende konference